DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Pravidla NHL

 

Schválená pravidla NHL 2013 - 2014

 

1. Přhlášky a systém soutěže

Všichni účastníci NHL pro ročník 2013/2014 podali řádnou přihlášku do soutěže. Herní systém byl určen na úvodní schůzce mužstev 20.9.2013. Hrát bude 14 týmů, systémem dvojkolově každý s každým a následné play-off. Zahájení soutěže 19.10.2013, konec 29.3.2014.

2. Pravidla soutěže

Přestupky a fauly se trestají dle pravidel ČSLH, pokud není v pravidlech NHL uvedeno jinak. Zásadně platí, že se hraje podle nepsaných pravidel tzv. OLD BOYS, což se dá shrnout do několika vět: Maximální ohleduplnost na ledě i mimo něj , hraní pro radost všech účastníků, absolutní minimum nesportovního a hrubého chování. Toto pravidlo je zcela klíčové pro hráče i rozhodčí. NHL není registrovanou soutěží typu okresního přeboru a je nutno tuto zásadu zcela jednoznačně dodržovat a respektovat. Je dovoleno soupeře blokovat, hráč nemusí před protihráčem ustupovat, nechat ho volně projet, platí však přísný zákaz nárazů na mantinel, stromů, hry na tělo nehrajícího hráče s pukem, zákeřných a surových zákroků . Hra bez golfů a příklepů - za golfový úder se považuje i jeho vědomé naznačení s cílem oklamat soupeře - trest vyloučení na 3 min. Je dovoleno střílet pouze tahem a trhem, to jest po celou dobu střely musí být hokejka na zemi a puk veden na čepeli hole. Mužstvo může hrát bez brankáře , v případě jeho zranění rozhodčí určí dobu nezbytně nutnou pro jeho ošetření ( maximálně 10 minut ) a poté buď brankář bude pokračovat ve hře , nebo ho vystřídá jiný hráč. Time-out není v této soutěži povolen.

Všichni hrají na vlastní riziko. Hráči mohou aktivně nastoupit do soutěže až po dovršení 18 let ( je zapsán na soupisce a čeká na splnění věkového limitu). Určující registrovanou soutěží pro případnou účast ženy je mužská kategorie ( ženské soutěže tedy nerozhodují ).

3. Vklady mužstev

Každé mužstvo zaplatí do 30.11.2013 na Služby města Náměště - správa sportovišť cca polovinu nákladů na ledy základní části 17 000,- Kč. Doplatek ve výši 16 150,- Kč bude uhrazen do 31.1.2014 Službám města. Po termínu splatnosti za ledy hraje mužstvo bez nároku na připsání získaných bodů do tabulky, čtrnáct dní po splatnosti bude mužstvo bez řádné úhrady vyloučeno z NHL. Startovné do soutěže ve výši 3 000,- , je splatný do 31.10.2013 na účet 266 927 5013 / 0800 , nebo hotově, var.symbol dle přiděleného čísla v odkazu kontakty. Ze startovného bude zaplacena režie soutěže, vedení webu a ceny.

4. Rozpis zápasů

Rozpis jednotlivých zápasů NHL bude k dispozici před zahájením soutěže do 7.10.2013. Začátek zápasu dle stanovený čas rozpisu + 5 min. Délka zápasu cca 2 x 40 min, druhý poločas až do úplného konce hracího času. V případě nerozhodného scóre zápasu pět minut před skončením hracího času bude zápas ukončen, stejně tak jestliže některý tým vyrovná v průběhu posledních pěti minut utkání. Následuje série tří nájezdů pro každé mužstvo, případně následná rychlá smrt až do rozhodnutí. První tři exekutoři nájezdů z daného týmu musí být různí, další záleží na rozhodnutí týmu. Přestávka mezi poločasy max.5 min, ( doporučení pro rozhodčí : upozornit na konci zápasu hráče na čas, případně na poslední střídání ). Čekací doba na soupeře je pět minut , poté bude zahájena hra. Změna rozpisu je možná pouze se souhlasem všech čtyř dotčených mužstev a po tomto odsouhlasení je nutno změnu nahlásit řediteli soutěže. Rozhodují je rozpis soutěže v odkazu rozpis soutěže na tomto webu, kde budou vždy aktuálně zapracovány případné úpravy a změny.

Rozhodování o zrušení zápasu z důvodu "vyšší moci " - rozhoduje vedoucí soutěže a kapitáni obou mužstev. Pokud bude nevyhovující plocha a bude odehrána min. polovina zápasu, platí stávající výsledek. Jinak náhradní termín.

5. Výbava hráčů

Každý hráč hraje zcela na vlastní riziko, povinné je nošení hokejové helmy a hokejových rukavic. Ostatní hokejové individuální chrániče k omezení zranění v souladu s pravidly hokeje jsou doporučeny. Bez povinné výbavy nesmí rozhodčí hráče pustit do hry. Doporučujeme uzavření rizikové pojistky pro případ zranění. Každé mužstvo musí být vybaveno dvěma sadami dresů s odlišnými čísly jednotlivých hráčů, jedna sada může být nahrazena tzv. dresy rozlišovacími. V případě podobných barev dresů aktuálních soupeřů má domácí, to je první napsané, mužstvo právo volby, druhý tým se přizpůsobí kontrastní sadou, případně rozlišováky navlečenými na očíslovanou sadu dresů, pro možnou kontrolu. Kapitán musí být zřetelně označen. Hráč může nastoupit k zápasu s jiným číslem dresu než je uvedeno na soupisce, pouze s vědomím rozhodčího příslušného zápasu.

6. Soupisky

Oficiální soupiska každého mužstva o max. počtu 26 hráčů včetně brankařů , podepsaná odpovědným vedoucím mužstva , bude odevzdána a zveřejněna na webu nejpozději do 14.10.2013. Mužstva , která nenaplní maximální kvótu 26 zapsaných hráčů na soupisce, mohou v průběhu sezony dopsat maximálně tři další hráče splňující ostatní pravidla startu v NHL Tito dopsaní hráči budou na soupisce označeni (D). Zároveň se soupiskou budou odevzdány jednotlivé fotky hráčů na soupisce týmu bez platného registračního průkazu z předchozí sezony ( formát OP, pas ) s iniciály hráčů na zadní straně fota. Na soupisce bude uvedeno číslo dresu hráče , příjmení , jméno , datum narození . Kopii budou muset mít mužstva u sebe na každé utkání pro případnou konfrontaci. Je povinností každého hráče na výzvu rozhodčího prokázat jasně svojí totožnost občanským či řidičským průkazem , případně cestovním pasem a hráčkou legitimací NHL. V případě, že hráč neprokáže svojí totožnost, výsledek bude mužstvu kontumován. Konfrontace může proběhnou maximálně u 3 hráčů mužstva po celý zápas, na žádost týmu je rozhodčí povinen konfrontaci provést. Pokud hráč hraje na černo , bude zápas ukončen , pokud hráč hraje oprávněně , bude z druhého mužstva vyloučen hráč na 3 minuty.

Na soupiskách bude dole uvedeno prohlášení : "Všichni hráči hrají na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní problémy či jakákoli zranění, k nímž dojde během zápasu, ať již z důvodu zásahu třetí osobou nebo jakýchkoli jiných příčin. Prohlašujeme, že všichni hráči nastoupivší na náš tým jsou řádně zapsáni na soupisce našeho mužstva v souladu s pravidly NHL. "

- na soupisce smí být uveden hráč až po roční pauze po ukončení hry v registrované soutěži do úrovně okresního přeboru , přičemž roční pauza znamená , že nesmí nastoupit v příslušné hokejové sezóně kdy hrál a celou další následující sezonu. Toto ustanovení se netýká hráčů s již platným registračním průkazem NHL starších 45 let hrajících v OP.

- na soupisce smí být uveden hráč až po pětileté pauze po ukončení hry v registrované soutěži vyšší úrovně než je okresní přebor, , přičemž pětiletá pauza znamená , že nesmí nastoupit v příslušné hokejové sezóně kdy hrál a celých pět dalších následujících sezon. Za registrovanou soutěž vyšší úrovně než OP jsou považovány i ligy a extraligy juniorů a všechny zahraniční soutěže. V případě staršího dorostu, mohl hráč odehrát maximálně 10 soutěžních ligových či extraligových utkání . Toto ustanovení pravidel se netýká hráčů s již platným registračním průkazem NHL.

- na soupisce každého mužstva smí být uveden jeden nový hráč nefigurující na soupisce týmu NHL 2012/2013, který hrál registrovanou soutěž, ale v posledních pěti letech maximálně úrovně okresního přeboru. Tento hráč bude zřetelně označen na soupisce (V) .

- při zjištění neoprávněného startu hráče = kontumace zápasu a pokuta 5 000,- Kč pro mužstvo. Kapitán provinilého týmu uvedený na soupisce, bude navíc potrestán zákazem startu v dalších deseti zápasech NHL. Mužstvo, které bude mít dvakrát kontumován zápas z důvodu neoprávněného startu hráče , bude vyloučeno ze soutěže.

- hráč zapsaný na soupisce mužstva v souladu s pravidly NHL, který následně nastoupí v hokejové registrované soutěži , již nesmí hrát v dalším průběhu daného ročníku NH a rovněž v ročníku následujícím. Toto ustanovení se netýká hráčů s již platným registračním průkazem NHL starších 45 let hrajících v OP.

7. Registrační průkazy

Každé mužstvo obdrží na základě odevzdané soupisky před zahájením soutěže hráčské registrační průkazy pro všechny nové hráče s vlastní , přiměřeně aktuální fotografií.

8. Tresty

Vyloučení hráče - menší trest tři minuty hrubého času, vyšší trest - šest minut hrubého času, osobní trest - deset minut hrubého času. Každý hráč je odpovědný za řádné uzavření dvířek z trestné lavice, v případě nedodržení pravidla mu bude uložen menší trest. Inzultace rozhodčího - kontumace zápasu a hráč zákaz činnosti do konce sezóny. Jakákoliv komunikace rozhodčího pouze s kapitány týmu. Hráč , který bude vyloučen dvakrát do konce utkání , nesmí nastoupit v příštím zápase NHL , pokud bude stejný hráč vyloučen třikrát , nesmí hrát ve zbytku sezóny, případně dle rozhodnutí DK. V případě jeho startu , bude zápas kontumován ve prospěch soupeře. Vedoucí mužstva, ze kterého je hráč vyloučen, je povinen nahlásit potrestaného hráče do 24 hodin řediteli soutěže.

9. Fond NHL

Veškeré zaplacené pokuty za prohřešky v rozporu s pravidly NHL ( neoprávněný start, nedostavení se rozhodčího) budou vedeny ve fondu NHL. Evidence jeho výše bude v odkazu platby mužstev. Dlužné částky z minulých ročníků musí být zaplaceny do 20.10.2013, po termínu splatnosti hraje mužstvo bez nároku na připsání získaných bodů do tabulky. O rozdělení zůstatku tohoto fondu se rozhodne vždy na schůzích vedoucích týmů před ročníkem NHL.

10. Body za výsledky utkání

Vítěz zápasu v řádném čase získá tři body. Při nerozhodném výsledku utkání úspěšné mužstvo v nájezdech obdrží body dva a poražený jeden bod. Poražené mužstvo v řádném čase zůstane bez bodu.

11. Rozhodčí v základní části

Jednotlivá mužstva budou mít za povinnost nominovat své zástupce na příslušné zápasy základní části dle rozpisu soutěže. Minimální platba každému rozhodčímu v základní části NHL je 200,- Kč za zápas ( každé mužstvo si může se svým rozhodčím dohodnout individuální platové podmínky ) , výplata bude řízena vlastními vedoucími mužstev dle nominace svých rozhodčích na utkání. V případě účasti pouze jednoho rozhodčího, platí obě mužstva po 200,- Kč jedinému rozhodčímu. Tým, jehož zástupce se k řízení zápasu nedostaví, bude kromě řádného doplacení odměny jedinému rozhodčímu, bez výjimky potrestán pokutou 300,- Kč a napomenutím, za každou další neúčast bude následovat doplacení odměny rozhodčímu, pokuta 300,- Kč a ztráta jednoho bodu v tabulce. Upozorňuji mužstva, že si mohou domluvit i rozhodčího jiného, zejména z uvedené listiny rozhodčích, vždy ovšem ručí za jeho nominaci a účast, včetně případných postihů za jeho absenci.

12. Hlášení výsledků

Příslušný vedoucí mužstva , sdělí výsledek zápasu a střelce branek jeho týmu do 24 hodin na mail správce stránek matousek.ivos@seznam.cz. Při shodě výsledku z obou stran účastníků zápasu bude výsledek oficiálně zapsán. Rovněž bude oznámena neúčast jednotlivých rozhodčích pro případný postih, jmenovitě vyloučené hráče do konce utkání, inzultace, případně i další údaje dle jejich rozhodnutí.

13. Kriteria vyhodnocení výsledků tabulky základní části

1. celkový počet bodů
2. počet bodů ze vzájemných utkání (při větším množství soupeřů rozhoduje tzv. minitabulka)
3. skóre ze vzájemných utkání (při větším množství soupeřů rozhoduje tzv. minitabulka)
4. celkové skóre
5. větší počet vstřelených branek v celkovém skóre
6. menší počet obdržených branek v celkovém skóre 7. los

14. Předkolo play-off

V předkole play-off se utkají mužstva 7 - 10 a 8 - 9 ze základní části o postup do play-off v jednom zápase. Při nerozhodném výsledku se bude zápas prodlužovat o 20 minut hrubého času -platí pravidlo zlatého vítězného gólu. jestliže i po prodloužení bude stav utkání nerozhodný, o postupu rozhodnou nájezdy stejným systémem jako v základní části. . Úhradu za použití ledové plochy platí napůl obě mužstva ihned po zápase.

15. Play-off

Play off se bude hrát na dva zápasy, každý zápas musí mít vítěze ( posledních pět minut stejný systém jako v základní části ) . V případě stavu 1 : 1 na zápasy se bude druhý zápas po jeho ukončení prodlužovat o 20 minut hrubého času. Platí pravidlo zlatého vítězného gólu - utkání končí. Jestliže i po prodloužení bude stav utkání nerozhodný, o postupu rozhodnou nájezdy stejným systémem jako v základní části. Ve čtvrtfinále se utkají 1. mužstvo po základní části proti vítězi předkola 8/9 , 2. - vítěz 7/10 , 3. - 6. , 4. - 5. V semifinále nejlépe umístěné mužstvo po základní části proti nejhůře umístěnému týmu a dvě ostatní. Úhradu za použití ledové plochy v příslušném zápase platí napůl hrající mužstva ihned po zápase.

16. Rozhodčí pro předkolo a play-off

Rozhodčí pro play-off budou delegováni vedením soutěže. Odměna pro rozhodčího je 300,- Kč , výplatu provádí vedoucí příslušných mužstev ihned po zápase.

17. Ceny nejlepším

První tři mužstva po ukončení soutěže obdrží finanční odměny a poháry za umístění v ročníku :

za 1.místo 1 500,- Kč, za 2. místo 1 000,- Kč a za třetí místo 500,- Kč ( poražený semifinalista, lépe umístěný po základní části soutěže )

Vítěz obdrží trvale putovní pohár se zhotovenými jmenovkami členů kádru do dočasného držení do konce kalendářního roku 2014. Poté bude do ukončení ročníku NHL 2013/2014 vystaven v bufetě ZS v Náměšti..

18. Disciplinární a řídící komise

Pro případ vážného porušování pravidel ledního hokeje nebo pravidel NHL je sestavena disciplinární a řídící komise. Předseda disciplinární komise a členové jsou voleni (delegováni) vedoucími jednotlivých mužstev na začátku každého ročníku Disciplinární komise má následují pravomoci:
k hráčům NHL : pozastavení účasti v NHL až na 5 utkání , podmínečné vyloučení z NHL , vyloučení z NHL.
k mužstvům NHL: vyloučení z probíhajícího ročníku NHL , vyloučení z následujícího ročníku NHL.
ve výjimečném případě, po zvážení okolností, povolit mužstvu jiného brankáře než z vlastní soupisky.

O využití (potrestání) jednotlivých trestů bude disciplinární komise vždy hlasovat a trest může použít pouze v případě, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina členů disciplinární komise. Rozhodnutí disciplinární komise je konečné, pro všechny účastníky NHL je závazné a není proti němu odvolání.

Složení disciplinární a řídící komise : Matoušek Ivo, Tomek Petr, Jura David, Pelán Milan, Sobotka Ladislav, Sklenář Dušan, Lainka Pavel